Středočeské muzeum Roztoky

Roztoky jsou tvrz přestavěná na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Praha-západ. Stojí na místě starší gotické tvrze založené snad již ve třináctém století. Během historie se mezi majiteli vystřídalo mnoho šlechtických a měšťanských rodů, z nichž k nejdůležitějším patřili vladykové z Remeše, Boryňové ze Lhoty a Lichtenštejnové. Dochovaná podoba zámku je výsledkem renesanční přestavby ze druhé poloviny šestnáctého století a pozdějších úprav. Areál zámku je od roku 1965 chráněn jako kulturní památka.[1] V zámku sídlí Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Levý hradec v Žalově

LMísto, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské části, necelých deset kilometrů od severního okraje Prahy, na ostrožně vyčnívající na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je známo pod jménem Levý Hradec.

Tiché údolí

Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí představuje jedinečně členěné údolí s pestrým výskytem rozličných biotopů. Na dané lokalitě nalezneme bohatě zastoupené listnaté lesy, skalní stepi s kriticky ohroženou ještěrkou zelenou a vřesoviště se suchomilným silně ohroženým koniklecem lučním

Vyhlídka Stříbrník

Kopec poblíž Roztok s nádhernou vyhlídkou na řeku Vltavu.