Kontaktní údaje správce

Název: LAMBGRILLHOUSE s.r.o
Adresa sídla: Balbínova 733/21, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČO: 19628404
E-mail: info@lambgrillhouse.cz
Telefon: +420 777 700 678

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Pojmy

 

 • Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);
 • Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);
 • Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. LAMBGRILLHOUSE s.r.o IČ: 19628404 se sídlem Balbínova 733/21, 120 00, Praha 2 – Vinohrady – Vinohrady (dále jen: „správce“).
 • Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);
 • Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.lambgrillhouse.cz
 • Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;
 • Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Při návštěvě našich webových stránek vám nabízíme možnost vybrat si, které skupiny cookies chcete povolit.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektivě kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a včetně pozdějších aktualizací.

3. Jaký je původ osobních údajů?

 

 

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o:

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje:
 • cookies;
 • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • vyhledávací dotazy;
 • kód odpovědi http a https;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa zákaznických účtů
 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, doporučení knih, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží
 • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
 • Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení
 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
 • Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek nebo jinou elektronickou komunikací učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);
 • po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).

6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Poskytovatelé přepravy zboží
 • Poskytovatelé účetního a daňového poradenství
 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu
 • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek
 • Poskytovatelé analytických služeb
 • Poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu
 • Poskytovatelé platebních brán
 • Poskytovatelé právních služeb, advokáti
 • Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb
 • Partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí
 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu
 • Orgány veřejné správy

7. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:

 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí
 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu, vč. cloudových služeb
 • Poskytovatelé mailingových služeb

8. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • Nezbytné cookies (tzv. neccesary cookies), jsou vyžadovány pro umožnění základních funkcí webu, jako je zajištění bezpečného přihlášení nebo nastavení vašich preferencí souhlasu. Tyto cookies neukládají žádná osobně identifikovatelná data.
 • Funkční cookies (tzv. functional cookies) pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsah webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran.
 • analytické cookies (tzv. analytical cookies), se používají k pochopení interakce návštěvníku s webovými stránkami. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách, jako je počet návštěvníků, míra odskočení, zdroj návštěvnosti atd.
 • Výkonnostní cookies (tzv. performance cookies) se používají k pochopení a analýze klíčových výkonnostních ukazatelů webových stránek, které pomáhají poskytovat návštěvníkům lepší uživatelský zážitek.
 • Reklamní cookies (tzv. advertising cookies), Reklamní soubory cookie se používají k poskytování návštěvníkům přizpůsobených reklam na základě dříve navštívených stránek a k analýze účinnosti reklamních kampaní.

10. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.